Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w dniu 9 kwietnia 2020 r., stosując się do zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utrzymuję prowadzenie zajęć w systemie kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r.
Decyzja ta dotyczy zarówno studentów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i podyplomowych.
Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowo prowadzone przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy e-learningowej, Wirtualnej Uczelni i tradycyjnej komunikacji mailowej, w celu zapewnienia ciągłości procesu kształcenia.
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w zajęciach i stałego kontaktu z wykładowcami, dziękując jednocześnie za okazane przez Państwa do tej pory zrozumienie i współpracę. Zależy nam na zapewnieniu kontynuacji studiowania w tych okolicznościach.

prof. dr hab. Hubert Orłowski
Rektor
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego

Obsługa serwisu informacyjnego WSJO

Po otwarciu serwisu, u góry strony, znajduje się sześć zakładek (grup opcji) stanowiących część ogólną serwisu i zawierają one następujące informacje:
 1. Organizacja Uczelni
  Na tej zakładce można znaleźć informacje na temat Organów Uczelni, jednostek naukowo-dydaktycznych oraz jednostek administracyjnych (z dyżurami Biura Kształcenia, Biura Karier, Kwestury). Są tu również informacje na temat polityki uczelni z prawami i wymaganiami stawianymi studentom.
 2. Organizacja studiów
  W grupie tej można sprawdzić organizację semestru z terminarzem zjazdów systemu zaocznego i harmonogramem roku akademickiego oraz wszystkie informacje dotyczące praktyk studenckich.
 3. Sesja egzaminacyjna
  Ta zakładka zawiera wiadomości na temat rodzajów zaliczeń i egzaminów oraz zasad przystępowania do nich i wymaganej dokumentacji. W szczególności, opisany jest egzamin PNJ, zasady obowiązujące na tym egzaminie oraz przykładowe słownictwo.
 4. Sprawy studenckie
  W tej grupie znajdują się informacje o:
  1. Aktywności studenckiej (klub filmowy, "Portfolio"),
  2. Opiece medycznej,
  3. Programie stypendialnym (z możliwością pobrania zaświadczeń, wniosków i terminami ich składania),
  4. Kredytach studenckich,
  5. Doradztwie personalnym,
  6. Zakwaterowaniu (ze wzorami umów najmu, adresami biur pośrednictwa),
  7. Samorządzie Studenckim (ze składem obecnego samorządu i dyżurami),
  8. Pracy dla studentów (z możliwością pobrania Kwestionariusza osobowego, Dokumentów aplikacyjnych),
  9. Odroczeniu służby wojskowej.
 5. Egzamin dyplomowy
  Grupa ta zawiera opis Absolutorium, samego Egzaminu dyplomowego z warunkami przystąpienia do tego egzaminu, a także Materiały ze Standardami pracy licencjackiej KJA, KJN oraz możliwość Kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
 6. Program
  Ta zakładka opisuje program studiów, standardy nauczania oraz programy obu filologii.

Aby uzyskać dostęp do indywidualnej części serwisu trzeba się zalogować. W tym celu należy na niebieskim pionowym pasku w lewej części strony (w grupie serwis wykładowcy) wpisać:
login (=indywidualny kod)
hasło (=data urodzenia w formacie: rok miesiąc dzień [RRRRMMDD])


Po zalogowaniu, na niebieskim pasku pojawi się Państwa imię i nazwisko oraz data poprzedniego logowania. W górnej części strony pojawią się również dwie dodatkowe zakładki z następującymi informacjami:
 1. Serwis pracownika:
  1. ogłoszenia z listą ogłoszeń od Biura Kształcenia;
  2. serwis wsjo zawiera:
   • informacje personalne: m.in. informacja o dyżurach, adres e-mail wykładowcy;
   • ogłoszenia z możliwością publikowania ogłoszeń dla wybranych grup ćwiczeniowych (z którymi Państwo mają zajęcia);
   • materiały z możliwością publikowania materiałów (w postaci pliku lub linku) dla wybranych grup ćwiczeniowych;
  3. plan zajęć umożliwia przejrzenie swojego planu albo wyszukanie planu wg grupy, wykładowcy, przedmiotu lub sali;
  4. materiały dla wykładowców - lista druków i dokumentów dla wykładowców (np. Karta kompetencji studenta w zakresie PNJN, Ustawa o prawie autorskim, Formularz rozliczenia miesięcznego);
  5. komunikator umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości między pracownikami i wykładowcami Uczelni.
 2. Uczelnia:
  Grupa ta zawiera następujące opcje:
  • strony pracowników z listą stron pracowników i wykładowców Uczelni, z możliwością przejrzenia terminów dyżurów, ogłoszeń i materiałów od wykładowców;
  • Biblioteka z katalogiem księgozbioru WSJO z możliwością przeszukiwania księgozbioru wg autora, tytułu, wydawcy;

W razie problemów z zalogowaniem albo w przypadku niewłaściwych danych proszę się kontaktować z Biurem Kształcenia. Informacja o godzinach dyżurów i numer telefonu Biura Kształcenia znajduje się, przez cały czas korzystania z serwisu, na dole strony.

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia