Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w dniu 9 kwietnia 2020 r., stosując się do zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utrzymuję prowadzenie zajęć w systemie kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r.
Decyzja ta dotyczy zarówno studentów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i podyplomowych.
Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowo prowadzone przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy e-learningowej, Wirtualnej Uczelni i tradycyjnej komunikacji mailowej, w celu zapewnienia ciągłości procesu kształcenia.
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w zajęciach i stałego kontaktu z wykładowcami, dziękując jednocześnie za okazane przez Państwa do tej pory zrozumienie i współpracę. Zależy nam na zapewnieniu kontynuacji studiowania w tych okolicznościach.

prof. dr hab. Hubert Orłowski
Rektor
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego

Obsługa serwisu informacyjnego WSJO

Po otwarciu serwisu, u góry strony, znajduje się sześć zakładek (grup opcji) stanowiących część ogólną serwisu i zawierają one następujące informacje:
 1. Organizacja Uczelni
  Na tej zakładce można znaleźć informacje na temat Organów Uczelni, jednostek naukowo-dydaktycznych oraz jednostek administracyjnych (z dyżurami Biura Kształcenia, Biura Karier, Kwestury). Są tu również informacje na temat polityki uczelni z prawami i wymaganiami stawianymi studentom.
 2. Organizacja studiów
  W grupie tej można sprawdzić organizację semestru z terminarzem zjazdów systemu zaocznego i harmonogramem roku akademickiego oraz wszystkie informacje dotyczące praktyk studenckich.
 3. Sesja egzaminacyjna
  Ta zakładka zawiera wiadomości na temat rodzajów zaliczeń i egzaminów oraz zasad przystępowania do nich i wymaganej dokumentacji. W szczególności, opisany jest egzamin PNJ, zasady obowiązujące na tym egzaminie oraz przykładowe słownictwo.
 4. Sprawy studenckie
  W tej grupie znajdują się informacje o:
  1. Aktywności studenckiej (klub filmowy, "Portfolio"),
  2. Opiece medycznej,
  3. Programie stypendialnym (z możliwością pobrania zaświadczeń, wniosków i terminami ich składania),
  4. Kredytach studenckich,
  5. Doradztwie personalnym,
  6. Zakwaterowaniu (ze wzorami umów najmu, adresami biur pośrednictwa),
  7. Samorządzie Studenckim (ze składem obecnego samorządu i dyżurami),
  8. Pracy dla studentów (z możliwością pobrania Kwestionariusza osobowego, Dokumentów aplikacyjnych),
  9. Odroczeniu służby wojskowej.
 5. Egzamin dyplomowy
  Grupa ta zawiera opis Absolutorium, samego Egzaminu dyplomowego z warunkami przystąpienia do tego egzaminu, a także Materiały ze Standardami pracy licencjackiej KJA, KJN oraz możliwość Kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich.
 6. Program
  Ta zakładka opisuje program studiów, standardy nauczania oraz programy obu filologii.

Aby uzyskać dostęp do indywidualnej części serwisu trzeba się zalogować. W tym celu należy na niebieskim pionowym pasku w lewej części strony (w grupie serwis studenta) wpisać:
login (=numer albumu)
hasło (=data urodzenia w formacie: rok miesiąc dzień [RRRRMMDD])


Po zalogowaniu, na niebieskim pasku pojawi się Państwa imię i nazwisko, wszystkie grupy ćwiczeniowe oraz data poprzedniego logowania. W górnej części strony pojawią się również trzy dodatkowe zakładki z następującymi informacjami:
 1. Uczelnia:
  • strony pracowników z listą stron pracowników i wykładowców uczelni, które umożliwiają przejrzenie terminów dyżurów, ogłoszeń i materiałów od wykładowców;
  • Biblioteka - katalog księgozbioru WSJO z możliwością przeszukiwania księgozbioru wg autora, tytułu, wydawcy;
  • materiały z listą materiałów od wykładowców przeznaczonych dla Państwa grupy;
  • Wirtualna Uczelnia - umożliwiająca sprawdzenie płatności względem Uczelni;
 2. Studia i Studenci:
  Zakładka ta zawiera następujące opcje:
  • podania - z tego miejsca można wysłać podanie wybierając z listy rozwijalnej cel podania oraz skontrolować czy podanie zostało rozpatrzone czy odrzucone;
  • ogłoszenia z listą ogłoszeń od Biura Kształcenia, Biura Karier oraz wykładowców przeznaczone dla Państwa grupy;
  • plan zajęć z możliwością przejrzenia swojego planu albo wyszukania planu wg grupy, wykładowcy, przedmiotu lub sali
  • terminy egzaminów, zaliczenia poprawkowe, terminy wpisów ocen, wyniki egzaminów;
  • fakultety i zajęcia dodatkowe z listą przedmiotów i możliwością zapisania się na wybrane zajęcia;
  • wychowanie fizyczne z listą przedmiotów i możliwością zapisania się na wybrane zajęcia;
 3. Regulaminy i procedury Grupa zawiera listę druków i dokumentów dla studentów (m.in. umowa najmu; CV itp.), regulaminy (Regulamin Studiów, Regulamin Praktyk, Statut i inne); zarządzenia Kanclerza i Rektora oraz wykaz opłat dotyczących m.in. wydania duplikatów zgubionych dokumentów.

W razie problemów z zalogowaniem albo w przypadku niewłaściwych danych proszę się kontaktować z Biurem Kształcenia. Informacja o godzinach dyżurów i numer telefonu Biura Kształcenia znajduje się, przez cały czas korzystania z serwisu, na dole strony.

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia