Standardy

Standardy pracy licencjackiej zawierają wzory:
- strony tytułowej,
- oświadczeń,
- spisu treści,
- bibliografii.

Pobierz aktualne standardy pracy licencjackiej

Oświadczenie studenta - autora pracy

Oświadczenie kierującego pracą (promotora)

Strona tytułowa pdf

Strona tytułowa doc

Spis treści

Spis treści i bibliografia dla filologii angielskiej

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia