Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Nagrody w konkursie przyznawane są rokrocznie. W konkursie uczestniczyć może każdy student Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, który przygotował pozytywnie ocenioną przez promotora rozprawę dyplomową. Zgłoszenia prac dokonują promotorzy prowadzący w danym roku akademickim seminaria dyplomowe. Wyboru wyróżnionych prac dokonuje komisja w składzie: Rektor, Kierownik Katedry, przedstawiciel wykładowców. Listę osób nagrodzonych i podział nagród ustala komisja na swoim posiedzeniu i ogłasza listę nagrodzonych do dnia 15 lipca. Nagrody za najlepszą pracę dyplomową przyznawane są w formie finansowej lub rzeczowej oraz w postaci wpisu do suplementu. Decyzja w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Wybrane, nagrodzone prace:


rok akademicki 2015/16


 

 

Anna Potocka (sinologia)

Maria Łebska (filologia germańska)

Karolina Brzezicka (filologia angielska)

Paweł Hoffmann (filologia germańska)


 rok akademicki 2014/15

 

Ambrah Bugiel, sinologia

Lidia Biegun, germanistyka

Natalia Malinowska, hispanistyka

Krzysztof Stanek, angielistyka

 Magdalena Katulska, angielstyka


rok akademicki 2013/14

Agata Zając, hispanistyka
Monika Wawrzyniak, germanistyka
Marta Konieczna, japonistyka
Halyna Pavlyshyn, anglistyka

rok akademicki 2012/13

Marta Pilarska, lingwistyka stosowana, germanistyka
Waldemar Wojt, germanistyka
Agnieszka Derkowska, germanistyka
Adam Czarniecki, anglistyka
Łukasz Góral, anglistyka

 

rok akademicki 2011/12

Ryszard Weihs, hispanistyka
Katarzyna Szot, germanistyka
Anna Sulima, japonistyka
Angelika Palak, anglistyka
Marcin Szymczak, anglistyka
Magdalena Karamucka, germanistyka

 

rok akademicki 2010/11

Tomasz Mrowicki, anglistyka
Izabela Bielaś, germanistyka
Tomasz Piątyszek, germanistyka
Joanna Knap, lingwistyka stosowana, anglistyka
Adam Staliński, europeistyka
Marcin Koliński, hispanistyka

 

rok akademicki 2009/10

Maria Michalik,  germanistyka
Małgorzata Frąk , germanistyka
Barbara Grabowska, anglistyka
Krystian Grądz, anglistyka
Klaudia Prasek , japonistyka
Marta Kaźmierczak, hispanistyka

 

rok akademicki 2008/09

Kamila Nawrot, anglistyka
Sylwia Tomaszewska, germanistyka
Katarzyna Ogurkowska, anglistyka
Dominika Wichtowska, anglistyka
Katarzyna Kamieńska, anglistyka
Michalina Hinca, anglistyka
Marta Skrzypek, germanistyka
Maciej Lorek, germanistyka
Maria Smyl, japonistyka

rok akademicki 2007/08

Katarzyna Krakowska, anglistyka
Magdalena Piotrowicz, anglistyka
Krystian Grądz, anglistyka
Hanna Skirecka, anglistyka
Julia Teliczek, germanistyka
Agata Rusin, germanistyka

rok akademicki 2006/07

Małgorzata Anika Bestry, germanistyka
Anna Gębala, anglistyka
Natalia Hetnar, anglistyka 
Andrzej Norek, germanistyka
Natalia Pasierska, anglistyka
Anna Suchecka, anglistyka

rok akademicki 2005/06

Maciej Połoński, anglistyka
Magdalena Rajewicz, anglistyka
Dorota Szostak, germanistyka
Sylwia Tomaszewska, germanistyka

rok akademicki 2004/05

Małgorzata Janusz, germanistyka
Jagoda Piotrowska, anglistyka
Agata Skotnicka, anglistyka

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia