Informacje ogólne

Ukończenie studiów następuje po zaliczeniu wszystkich przewidzianych w planie studiów przedmiotów, praktyk, złożeniu pracy dyplomowej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego.

 

Oferta seminariów dyplomowych  proponowana jest pod koniec II roku studiów.
Student wybiera seminarium poprzez dokonanie zapisu na Serwisie Studenckim. Na pocz±tku III roku studiów zostaje ogłoszona lista przyjętych na dane seminarium.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia