Moduł Amerykanistyka

Moduł ten kierowany jest do studentów filologii angielskiej zainteresowanych kulturą i cywilizacją amerykańską. Tematyka poruszana podczas zajęć skupia się na analizie problemów socjologicznych i cywilizacyjnych (np. problem emigracji, problemy rasowe), poruszane będą również kwestie historyczne oraz instytucjonalne (m.in. instytucje amerykańskie oraz system edukacji). Ponadto duża część zajęć z tego bloku poświęcona będzie różnym aspektom kultury amerykańskiej, m.in. kulturze amerykańskiego południa, pop kulturze a także mediom amerykańskim. Planujemy również zajęcia praktyczne dotyczące dialektów amerykańskich.

 Wykaz przedmiotów:

Instytucje amerykańskie
Wybrane zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych
Społeczeństwo amerykańskie - imigracja, mniejszości
Amerykańskie Południe i jego kultura
Sport w Stanach Zjednoczonych
Amerykańska kultura popularna
Film amerykański
Współczesne media amerykańskie
System edukacji w Stanach Zjednoczonych
Dialekty amerykańskie

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia