Test diagnostyczny

 

OPIS TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Przykładowe zagadnienia dla filologii angielskiej w 2017/18:
rok I słówka - I AD, I AZ
(grupy amerykańskie)
słówka - I AD, I LAD, I AZ
(grupy brytyjskie)
 
rok II słówka - II AD, II LAD, II AZ
(grupy amerykańskie)
słówka - II AD, II LAD, II AZ
(grupy brytyjskie)

 

Przykładowe zagadnienia dla filologii germańskiej:
rok I Opis testu diagnostycznego  
 
rok II Opis testu diagnostycznego  

rok I
od podstaw

Opis testu diagnostycznego  
 

rok II
od podstaw

Opis testu diagnostycznego

Przykładowe zagadnienia dla filologii hiszpańskiej:
rok I przykładowy test  
 
rok II przykładowy test
 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia