Rola tutorialu

ROLA TUTORIALU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

Student filologii musi poświęcić bardzo wiele własnego czasu na pełne opanowanie materiału wszystkich przedmiotów. Nie jest jednak pozostawiony sam sobie. Chcąc pomóc studentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów i wyjaśniać im powstałe niejasności wszyscy lektorzy i wykładowcy poświęcają im czas na dyżurach.

Szczególną formą dyżuru jest tutorial (ang.: indywidualnie kierujący pracą studentów, guwernerski, wychowawczy, opiekuńczy). Jest to dyżur lektora, specjalisty któregoś z przedmiotów w ramach Praktycznej Nauki Języków Obcych. Pozwala on na korzystanie z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez specjalistów z zakresu praktycznej nauki języka. Student odczuwający potrzebę dodatkowych wyjaśnień, ćwiczeń czy większej praktyki w rozwijaniu poszczególnych umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym może sobie wybrać dyżur przedmiotowy w odpowiadającym mu terminie i zwrócić się do prowadzącego go specjalisty.

Wykładowcy poszczególnych przedmiotów, którzy zidentyfikują niedostatki kompetencji studenta powinni  SKIEROWAĆ go na tutorial ze swojego przedmiotu. Dzięki temu nie zakłócają przebiegu planowych zajęć całej grupy poprzez koncentrowanie się na osobach wymagających szczególnej pracy, którym jednocześnie stwarzamy możliwość nadrobienia ewentualnych braków.

Szczególna zaleta systemu tutoringowego polega na tym, że skorzystać z niego mogą nie tylko studenci borykający się z problemami, ale także osoby pragnące wyjść poza program nauczania, zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji i umiejętności. Tym samym nasz system pozwala na podnoszenie poziomu umiejętności słabszych studentów, jak i wspiera jednostki wybitne, które nie realizują się w pełni na zajęciach grupowych.

  

powr?t na pocz?tek strony

Zasady tutorialu

ZASADY TUTORIALU

    Lektor, który stwierdzi u swojego studenta braki, których wyrównanie jest niemożliwe w czasie planowych zajęć z całą grupą zobowiązany jest uświadomić studentowi jego zaległości językowe i skierować go niezwłocznie na tutorial z danego przedmiotu.

     Student, który sam odczuje potrzebę odbycia dodatkowych zajęć czy konsultacji może udać się na dyżur – tutorial do specjalisty z danej dziedziny. Informacja o dostępnych terminach oraz nazwiska lektorów prowadzących tutorial jest umieszczona na stronach serwisu studenckiego. Jeżeli student chce udokumentować fakt odbycia konsultacji powinien poprosić lektora prowadzącego tutorial o wydanie mu „karty zaliczenia tutorialu”, w której podane zostanie nazwisko studenta oraz przedmiot i temat odbytej konsultacji. Karta taka może stanowić dla studenta argument w przypadku ubiegania się o lepszą ocenę na zaliczenie (karta tutorialu - zob. załącznik 1)

   

powr?t na pocz?tek strony

Tutorial - terminy


Przed udaniem się na tutorial proszę sprawdzić na stronie danego wykładowcy, czy tutorial (dyżur) nie został odwołany z przyczyn losowych.

KARTA TUTORIALU

Podajemy aktualne terminy tutoriali 
z poszczególnych przedmiotów PNJ

Prosimy o sprawdzenie na stronie danego Wykładowcy czy miejsce lub termin
dyżuru nie uległy zmianie. Zalecamy również wcześniejsze zgłoszenie
Wykładowcom chęci skorzystania z tutorialu.

  

PNJA - tutorial, terminy dla studentów stacjonarnych I roku


 
PNJA - tutorial, terminy dla studentów stacjonarnych II roku

 


PNJA - tutorial, terminy dla studentów niestacjonarnych I roku


 PNJA - tutorial, terminy dla studentów niestacjonarnych II roku


 PNJN - tutorial, terminy dla studentów niestacjonarnych I roku

 PNJN - tutorial, terminy dla studentów niestacjonarnych II roku 

 

PNJH - tutorial, terminy

 


PNJCH, PNJJ - tutorial

W przypadku chęci skorzystania z tutorialu prosimy o kontakt z Kierownikiem odpowiedniej katedry lub z wykładowcami prowadzącymi zajęcia.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia