główne filologie

Zasady przystępowania i zdawania egzaminu z PNJ 

Zasady obowiązujące na egzaminie pisemnym z PNJ


Przykładowe zagadnienia na egzamin ustny z PNJA 2017/2018:

opis egzaminu
 
rok II - filologia i lingwistyka
egzamin ustny
grupy amerykańskie
słówka
grupy amerykańskie
 
  egzamin ustny
grupy brytyjskie
słówka
grupy brytyjskie
 
rok III - filologia egzamin ustny
grupy amerykańskie
 
 
  egzamin ustny
grupy brytyjskie
 
 
  
 
rok III - lingwistyka egzamin ustny słówka
 
 Opis egzaminu z PNJN (pisemny i ustny)

rok III - filologia 

rok III - filologia od podstaw Opis egzaminu z PNJH:

rok III

Przykładowy egzamin z PNJH:

rok III

Przykłady ćwiczeń z PNJH - translacja:

rok III - translacjaOpis egzaminu z PNJJ:

rok I

rok II

rok III


Przykładowy egzamin z PNJJ:


rok IIOpis egzaminu z PNJCH:

rok I

rok II

rok III
powr?t na pocz?tek strony

moduły


PRZYKŁADOWY EGZAMIN
Dla modułu A na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych program nauczania nie przewiduje egzaminu końcowego.MODUŁ FRANCUSKI

Dla grup modułu B z języka francuskiego organizowany jest egzamin pisemny z PNJF. Zakres egzaminu odpowiada zakresowi materiału realizowanego na zajęciach z języka francuskiego. Część pisemna składa się z krótkiego ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, testu leksykalnego oraz testu gramatycznego.


Przykładowe ćwiczenia:

przykładowe ćwiczenia gramatyczne

przykładowe ćwiczenia leksykalne

MODUŁ HISZPAŃSKI

OPIS EGZAMINU Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - MODUŁ B
PRZYKŁADOWY EGZAMIN Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO - MODUŁ B
ROZWIĄZANIE PRZYKŁADOWEGO EGZAMINU

System oceniania – Katedra Kształcenia Zintegrowania - filologia hiszpańska

bdb (5,0): 100% - 92%
db+ (4,5): 91% - 87%
db (4,0): 86% - 78%
dst+ (3,5): 77% - 69%
dst (3,0): 68% - 61%
ndst (2,0): <60%

MODUŁ NIEMIECKI

Egzamin z języka niemieckiego organizowany jest zgodnie z aktualnym programem nauczania dla:

grup na module B na studiach stacjonarnych


Moduł A dla studiów stacjonarnych

Uwaga: Dla modułu A na studiach stacjonarnych program nauczania nie przewiduje egzaminu końcowego


Dla studiów niestacjonarnych - II rok
Uwaga: Dla modułu języka niemieckiego realizowanego na studiach niestacjonarnych II roku program nauczania nie przewiduje egzaminu końcowego.


Moduł B dla studiów stacjonarnych

Test składa się z dwóch komponentów: gramatycznego i leksykalnego. Egzamin pisemny trwa 90 minut. Zakres materiału obowiązującego na egzaminie obejmuje zagadnienia omawiane na zajęciach.

 

Opis egzaminu PNJNpowr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia