Przedłużenie sesji

Student zobowiązany jest do uzyskania wymaganych zaliczeń nie później niż do końca semestru

Sesja egzaminacyjna może zostać przedłużona nie dłużej niż do dnia ostatecznego terminu zdawania kart okresowych studenta.

Aby przedłużyć sesję konieczne jest złożenie odpowiedniego podania do ostatniego dnia sesji poprawkowej. Prosimy składać podania poprzez Serwis informacyjny, wybierając temat podania: „Podania o przedłużenie sesji”. Przedłużenie sesji jest odpłatne. Opłata za przedłużenie sesji, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Kanclerza, wynosi 150 zł.

 

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia