Weryfikacja płatności

Przed odbiorem karty  okresowych osiągnięć studenta (karty egzaminacyjnej) studenci mogą zostać poproszeni o okazanie dowodów wpłaty czesnego za ostatni semestr. Studenci, którzy nie dokonali wymaganych płatności bądź nie posiadają dokumentów potwierdzających płatności nie otrzymają karty okresowych osiągnięć studenta (karty egzaminacyjnej).

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia