Egzaminy poza sesją egzaminacyjną

Kierownik jednostki dydaktycznej lub wykładowca za zgodą Kierownika może ogłosić inny niż w porządku sesji termin egzaminu (zwykle przed rozpoczęciem sesji – tzw. przedtermin). Studenci deklarują skorzystanie z dodatkowego terminu zgłaszając się do wykładowcy a w przypadku egzaminu z praktycznej nauki języka składając wniosek wraz z uzasadnieniem w Biurze Kształcenia. Przystąpienie do egzaminu z praktycznej nauki języka w przedterminie wymaga uzyskania zgody Kierownika Katedry/Zakładu danej filologii. Studenci, którzy nie zdadzą egzaminu w tym trybie kierowani są na egzamin poprawkowy.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia