Sesja egzaminacyjna

W ramach sesji egzaminacyjnej następuje okresowa weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta w poprzednim semestrze/semestrach. Okresem zaliczeniowym w WSJO jest semestr. Bez zaliczenia semestru student nie może podjąć nauki w semestrze następnym. Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów obowiązujących w danym semestrze w formie określonej przez kierownika jednostki dydaktycznej prowadzącej dane zajęcia oraz zdanie egzaminów objętych programem studiów. Student nie może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu dopóki nie otrzyma uprzednio kompletu zaliczeń z tego przedmiotu. Liczba egzaminów nie może przekroczyć dziesięciu w roku akademickim. Wyniki egzaminu ogłaszane są nie później niż w ciągu siedmiu dni od zakończenia egzaminu. Wyniki egzaminu są umieszczane na indywidualnym koncie studenta na stronie Wirtualnej Uczelni.
Biuro Kształcenia  nie podaje wyników egzaminów telefonicznie.

 

powrót na początek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia