Doradztwo personalne, pomoc psychologiczna

Uczelnia zatrudnia Doradcę Personalnego - wykwalifikowanego psychologa, u którego studenci mogą uzyskać poradę, informacje lub zdobyć umiejętności:

  • na temat swoich predyspozycji zawodowych i ukierunkowania swojej ścieżki kariery
  • na czym polega assesment centre ?
  • w jaki sposób przygotować swoje aplikacje takie jak: list motywacyjny, curriculum vitae
  • w jaki sposób aktywnie poszukiwać pracę
  • co jest brane pod uwagę przez pracodawców podczas rekrutacji przyszłych pracowników

Doradca Personalny oferuje również profesjonalną pomoc psychologiczną. O poradę mogą zwracać się osoby, które mają problemy z nauką, adaptacją w nowym środowisku czy inne kłopoty osobiste.

 

Doradca personalny WSJO:

mgr Hanna Rzepka -
ul. Św. Marcin 59,
 hanna.rzepka@wsjo.pl

Dyżury:

Wtorki: 11.00 - 12.00 (po uprzednim umówieniu)


Hanna Rzepka, mgr – doradca personalny WSJO. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister pedagogiki w zakresie pedagogiki specjalnej oraz magister psychologii w specjalności psychologia pracy i organizacji.
Posiada uprawnienia do przeprowadzania i interpretacji testów psychologicznych, prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi oraz nauczania w szkole specjalnej. Ukończyła kurs I i II stopnia Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Brała udział w treningach: menedżerskim, asertywności, negocjacji, komunikacji oraz relaksacji.
Swoje kompetencje rozwijała realizując z wynikiem celującym Studia Podyplomowe Zarządzania Kadrami prowadzone przez WSB w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów z zakresu: asertywności, sprzedaży osobistej, negocjacji. Prowadzi szkolenia z zakresu psychodydaktyki dla nauczycieli akademickich oraz wewnętrzne szkolenia z zakresu obsługi klienta i sprzedaży. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa zawodowego i sterowania ścieżkami rozwoju zawodowego.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia