Osoby niepełnosprawne

Uczelnia zabiega o stworzenie odpowiednich warunków kształcenia dla osób niepełnosprawnych. Główny budynek dydaktyczny dostosowany jest do potrzeb studentów poruszających się na wózku inwalidzkim: wyposażony jest w podjazdy, windy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. W Biurze Kształcenia zatrudniony jest Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych, który odpowiada za rozwiązywanie problemów organizacyjnych i logistycznych. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o umorzenie części opłat za studia. Więcej informacji na temat warunków kształcenia w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych udziela Biuro Kształcenia.  

Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych:                   , ul. Różana 17a, pokój 102, tel. 668-419-273,@wsjo.pl

 

Aktywny Samorząd 2017

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON przyjął dokument pod nazwą
„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku.
Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.


Szczegółowe informacje, możecie Państwo uzyskać pod adresami:
https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/3672,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html
http://mopr.poznan.pl/sekcja-rehabilitacji/as-2017/

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia