Odroczenie służby wojskowej

Studentom WSJO przysługuje prawo do odroczenia służby wojskowej na cały okres studiów. Warunkiem uzyskania odroczenia przez studenta pierwszego roku jest osobiste zgłoszenie się do właściwego WKU z posiadaną książeczką wojskową w miesiącu październiku pierwszego roku nauki oraz przedstawienie w WKU zaświadczenia o pobieraniu nauki. Zaświadczenie o pobieraniu nauki studenci zamawiają w Biurze Kształcenia.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia