Praca dla studentów

Biuro Karier Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego to samodzielny dział, którego główne zadania to:

1. prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania pracy poprzez stały kontakt z doradztwami personalnymi, zawodowymi, instytucjami oraz firmami,

2. prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących praktyki, staży czy pracy,

3. zbieranie informacji o firmach i ofertach pracy,

4. organizacja i udzielanie informacji na temat wolontariatu,

5. doradztwo i przekazywanie informacji dotyczących rynku pracy,

6. utrzymywanie współpracy z innymi Biurami Karier w kraju.

Więcej informacji dotyczących rynku pracy, studenci oraz absolwenci Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego znaleźć mogą na stronie internetowej Biura – www.bk.wsjo.pl (! po zarejestrowaniu oraz zalogowaniu się na stronie każdy student oraz absolwent naszej Uczelni codziennie przeglądać może aktualne oferty pracy).

 

Informacji dotyczących ofert pracy dla studentów udziela

Kierownik Biura Karier WSJO:

mgr Magda Borkowska -
 magda.borkowska@wsjo.pl

 

Godziny otwarcia Biura Karier 

wtorki: 12:00 - 14:00

czwartki: 12:00 - 15:00

piątki: 13:00 - 16:00

wybrane soboty

Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie Biura Karier: http://bk.wsjo.pl

powr?t na pocz?tek strony

Dokumenty aplikacyjne

Studenci ubiegający się o pracę mogą zapoznać się w Biurze Karier ze wzorami dokumentów aplikacyjnych. CV i list motywacyjny są bowiem zwykle pierwszą formą kontaktu z pracodawcą i w dużym stopniu decydują o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, toteż ważne jest aby dokumenty te miały właściwą formę i treść.

Poniżej prezentujemy pomocne w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego wskazówki, a także przykładowe CV i list motywacyjny:

drukuj: wskazówki dot. przygotowania CV i listu motywacyjnego
drukuj: formy życiorysu
drukuj: CV - j. polski
drukuj:CV - j. niemiecki
drukuj: CV - j. angielski
drukuj: CV - j. francuski
drukuj: CV - europejskie
drukuj: list motywacyjny 1
drukuj: list motywacyjny 2

powr?t na pocz?tek strony

Kwestonariusz osobowy

Student chcący podjąć pracę powinien pobrać z Biura Karier lub z serwisu internetowego WSJO kwestionariusz pracownika i przesłać wypełniony (na adres magda.borkowska@wsjo.pl)
lub oddać osobiście do Biura Karier. Jeżeli Uczelnia otrzymuje ofertę pracy odpowiadającą wymaganiom podanym w kwestionariuszu przez studenta, wówczas  kontaktuje się (poprzez e: mail, SMS, bądź telefonicznie) z wybranymi studentami i podaje informacje na temat oferty.
Wszelkie warunki pracy student uzgadnia samodzielnie z pracodawcą.

Poniżej prezentujemy kwestionariusz pracownika do wypełnienia przez studentów WSJO:

 

drukuj: kwestionariusz pracownika

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia