Aktywność studencka

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego stwarza studentom warunki do rozwoju zainteresowań, angażowania się w przedsięwzięcia nie związane bezpośrednio z tokiem kształcenia. Inicjatywy studenckie, zarówno te indywidualne jak i zgłaszane przez Radę Studentów znajdują wsparcie u władz Uczelni – organizacyjne i finansowe.

powr?t na pocz?tek strony

Akcja „Rusz głową”

Studentka Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego – pani Magdalena Antoniewicz jest pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji pt. „Rusz głową”, której celem jest aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych. W ramach programu odbywają się zajęcia językowe w zakresie: języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego oraz zajęcia komputerowe, w udostępnionych przez Uczelnię salach dydaktycznych i salach komputerowych. Zajęcia prowadzone są przez studentów Uczelni, którzy wykonują tą pracę społecznie. Ponadto, dzieci i młodzież mogą wziąć udział w treningach AIKIDO i THAI-BOXINGU w klubie „Strefa Walki”. W 2003 roku 101 dzieci uczestniczyło w akcji, w tym między innymi: dzieci z Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, dzieci z Fundacji Pomocy Samotnej Matce, dzieci zgłoszone indywidualnie. Akcja jest wspierana przez Uczelnię, klub „Strefa Walki”, studio reklamy „ESJOT”, Dynamix, telewizję WTK.

powr?t na pocz?tek strony

Projekt ,,Podziel się swoją wiedzą '

                      Co to jest ?

Projekt ,, Podziel się swoją wiedzą'' został wymyślony przez Samorząd Studencki WSJO.

Mają to być bezpłatne korepetycje w szkołach poznańskich prowadzone przez naszych studentów.

Chcielibyśmy, aby projekt ten stał się naszą uczelnianą tradycją, aby pokazać ,że są ludzie, którzy potrafią poświęcić swój czas , aby pomóc drugiemu człowiekowi bezinteresownie. Lecz, aby to osiągnąć potrzebujemy waszej pomocy, bo tylko z wami osiągniemy sukces.

                    Jak to działa?

1.Czujesz,że chcesz pomóc innym poznać angielski bądź niemiecki? To proste: kontaktujesz się z Przewodniczącą Samorządu Studenckiego - Natalią Szwarc.

2.Informujesz w jakich godzinach, w który dzień tygodnia i gdzie (może to być dzielnica Poznania bądź konkretna szkoła podstawowa, gimnazjum bądź liceum) chciałbyś/chciałabyś poświęcić swój czas (nawet 1 godzina  tygodniowo się liczy: -) )

3.My kontaktujemy się z wybraną przez Ciebie szkołą lub szukamy daną szkołę w dzielnicy Poznania wskazaną przez Ciebie.

4.Jeżeli szkoła jest zainteresowana Twoja pomocą to kontaktujemy się z Tobą i robisz swoje.

Reguły , zasady i wszystko w jednym:

-udział twój jest dobrowolny, więc w każdej chwili możesz się wycofać po uprzednim poinformowaniu kogoś z Samorządu

-celem projektu jest pomoc w nauce języka niemieckiego badź języka angielskiego osobom, których nie stać na prywatne korepetycje.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy

powr?t na pocz?tek strony

Klub filmowy

Jednym z zajęć dodatkowych, które WSJO oferuje swoim słuchaczom jest klub filmowy, opierający swą działalność na schemacie: prelekcja, projekcja i dyskusja. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają na celu przybliżenie studentom amerykańskiej i brytyjskiej klasyki filmowej w oryginalnej wersji językowej. Filmy wyświetlane są na dużym ekranie, a wysoką jakość projekcji gwarantuje nowoczesny sprzęt DVD. Po każdym seansie studenci mają okazję wymienić się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi obejrzanego filmu. Dzięki temu mogą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

powr?t na pocz?tek strony

Konkursy

W kalendarz szkolnych imprez i konkursów wpisuje się także „Konkurs z Psychologii Społecznej” i „Konkurs historyczny”. Konkursy organizowane są przez Radę Studencką wraz z wykładowcami przedmiotów: psychologia społeczna oraz historia Anglii i Stanów Zjednoczonych.

W ramach konkursów studenci mogą powtarzać, systematyzować i pogłębiać swoją wiedzę w zakresie psychologii społecznej lub Historii Anglii i Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie, dla osób, które zajmują najlepsze miejsca w konkursach przewidziane są atrakcyjne nagrody i w zależności od podjętej decyzji przez wykładowcę podniesienie oceny lub zwolnienie z części egzaminu.

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia