rok rekrutacji 2016/2017

Praktyki ogólnozawodowe  

Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2016/2017 i nie realizują specjalności nauczycielskiej zobowiązani są do odbycia 4 tygodni praktyk ogólnozawodowych.

 

Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru, w którym praktyki powinny być zrealizowane.

 

Praktyki ogólnozawodowe należy zrealizować do końca V semestru studiów.

 

Miejscem odbywania tych praktyk są organizacje krajowe i zagraniczne, działające w warunkach gospodarczych: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, organizacje rządowe i pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia. Praktyki trwają 4 tygodnie.

 

Przed rozpoczęciem praktyk prosimy o przesłanie na adres mailowy następujących danych do umowy: 

 

1.     nazwa firmy,

2.     dokładny adres firmy, 

3.     imię i nazwisko opiekuna.

 

Dane do umowy należy przesłać na adres biuro.ksztalcenia@wsjo.pl do końca maja 2018 roku.

  
Następnie należy zgłosić się do Biura Kształcenia po odbiór umowy, skierowania na praktykę, ankiety i karty praktyk.

Ramowy program  praktyk ogólnozawodowychPo zakończeniu praktyki należy  złożyć w Biurze Kształcenia wypełnioną przez pracodawcę umowę, kartę praktyk i ankietę.

Informacja o możliwości zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie zatrudnienia
znajduje się w zakładce  „Zwolnienie z praktyk”.

 

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia