Numery albumów

Informujemy, że lista studentów przyjętych na I rok w roku akademickim 2017/2018 zostanie udostępniona 26 września 2017 r. Od tego dnia studenci I roku będą mieli możliwość sprawdzania swoich numerów albumów.

Osoby, które podpisały już umowę, a nie będą miały przydzielonego numeru albumu, proszone są o kontakt z Biurem Rekrutacyjnym (tel. 061 663 62 64).

Informujemy, że numery albumów nie zostaną nadane osobom, które nie dołączyły jeszcze pełnej dokumentacji lub nie dopełniły wszystkich formalności w Biurze Rekrutacyjnym.

Każdy student po sprawdzeniu swojego numeru albumu może zalogować się do Serwisu według następującego schematu: login – numer albumu, hasło - data urodzenia, którą należy wpisać w formacie: rrrrMMdd – (dla studenta o numerze albumu 1234 i dacie urodzenia 31 stycznia 1996 r. - login 1234, hasło: 19960131).

Dokładne informacje dotyczące inauguracji I roku zostaną do Państwa przesłane drogą mail’ową oraz zostaną zamieszczone poniżej 26 września 2017 r.


 

Dokładne informacje dotyczące inauguracji I roku:

STUDIA STACJONARNE

filologia angielska

lingwistyka angielska

filologia japońska

filologia hiszpańska

sinologia

koreanistykaSTUDIA NIESTACJONARNE

filologia angielska
filologia germańska
filologia hiszpańska


powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia