dyżury Uczelnianych Opiekunów Praktyk

Informacji na temat praktyk udziela Biuro Kształcenia (pokój 012)


ul. Różana 17A, pokój 102,
  tel. 61 663 62 90
biuro.ksztalcenia@wsjo.pl


Uczelniani Opiekunowie Praktyk

filologia angielska - mgr Alicja Idziak biuro.ksztalcenia@wsjo.pl  (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych);

filologia germańska - mgr Monika Ostrowska-Polak monika.polak@wsjo.pl  (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych)

filologia hiszpańska

dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak -ul. Różana 17a, pokój 001,
tel.
61 663-62-13,
 malgorzata.spychala@wsjo.pl  (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych)


powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia