Organizacja roku akademickiego

Kształcenie w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest podzielone na semestry. W roku akademickim realizowane są zajęcia w ramach dwóch semestrów - zimowego i letniego. Na zakończenie każdego semestru organizowana jest sesja egzaminacyjna, w ramach której następuje zaliczenie semestru. Harmonogram roku akademickiego ogłaszany jest nie później niż do 31 maja. Harmonogram określa terminarz zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji.


 

  Harmonogram roku akademickiego 2017/18

 

 Terminarz zjazdów w semestrze letnim 2017/18

 

 Harmonogram roku akademickiego 2018/19

 

 Terminarz zjazdów w semestrze zimowym 2018/19

powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia