część 1 - Informacje o Uczelni

Pełna nazwa i adres uczelni:

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
ul. Św Marcin 59
61-806 Poznań

ul. Różana 17a
61-577 Poznań

Władze Uczelni

Ogólne informacje o uczelni

Kalendarz roku akademickiego

Wykaz prowadzonych programów studiów

Zasady rekrutacji i procedury rejestracyjne

Poradnictwo akademickie

powr?t na pocz?tek strony

część 2 - Program Studiów

Przyznawane kwalifikacje

Poziom kwalifikacji

Szczegółowe kryteria przyjęć

Profil programu studiów
 
Podstawowe efekty kształcenia
 
Struktura programu
 
Sesja egzaminacyjna i system oceniania
 
Wymogi związane z ukończeniem studiów

Opis poszczególnych przedmiotów (dostępne po zalogowaniu)

powr?t na pocz?tek strony

część 3 - Ogólne informacje dla studentów

Opieka zdrowotna
 
Udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach

Ubezpieczenie

Pomoc materialna

Biuro Kształcenia

Współpraca międzynarodowa

Praktyki: pedagogiczne, zawodowe

Stowarzyszenia studenckie


powr?t na pocz?tek strony

 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-92, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia