Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w dniu 9 kwietnia 2020 r., stosując się do zaleceń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utrzymuję prowadzenie zajęć w systemie kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r.
Decyzja ta dotyczy zarówno studentów stacjonarnych, niestacjonarnych jak i podyplomowych.
Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowo prowadzone przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy e-learningowej, Wirtualnej Uczelni i tradycyjnej komunikacji mailowej, w celu zapewnienia ciągłości procesu kształcenia.
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w zajęciach i stałego kontaktu z wykładowcami, dziękując jednocześnie za okazane przez Państwa do tej pory zrozumienie i współpracę. Zależy nam na zapewnieniu kontynuacji studiowania w tych okolicznościach.

prof. dr hab. Hubert Orłowski
Rektor
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła LindegoProblem z logowaniem do Serwisu WSJO Pomoc: studenci | wykładowcy
Godziny otwarcia Biura KształceniaGodziny otwarcia Biblioteki
 

Biuro Kształcenia Studiów I Stopnia: e-mail: biuro.ksztalcenia@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90
Biuro Kształcenia Studiów II Stopnia: e-mail: bkmgr@wsjo.pl, telefon: (61) 663-62-90, www.mgr.wsjo.pl

Wirtualna Uczelnia: Wirtualna Uczelnia